publicerad: 2021  
förbandsplats förbands­platsen förbands­platser
för·bands|­plats·en
substantiv
förban`dsplats
provisorisk sjukvårdsinrättning, upp­rättad i an­slutning till stridande förband
belagt sedan 1875