publicerad: 2021  
föreställa sig föreställde föreställt, presens föreställer
verb
`reställa sig
se äv. föreställa göra sig en inre bild av någon existerande el. ofta (tanke­mässigt) ny­skapad före­teelse
någon föreställer sig någon/något/sats
någon föreställer sig någon
någon föreställer sig något
någon föreställer sig sats
kan du före­ställa dig hur jag känner det?; försök före­ställa er en riktig gammal­dags jul; världen är mycket större än någon kan före­ställa sig
äv. utan karaktär av bild tro
jag före­ställer mig att han är ganska belåten
belagt sedan 1705
föreställa sigföreställning