publicerad: 2021  
förklara förklarade förklarat
verb
förkla´ra
1 ut­reda (något) så att det kan bli förstått särsk. i fråga om (djupare) orsaker och sam­band
någon förklarar något/sats (för någon)
någon förklarar något (för någon)
någon förklarar sats (för någon)
läraren måste kunna förklara svåra stycken i läro­boken; förklara det ordet för mig!; hon förklarade hur en dator fungerar; han kunde inte förklara var­för han hade blivit rädd
äv. an­ge orsaken till något
hur ska man förklara att an­talet bil­olyckor minskar?
belagt sedan 1502–03 (Skrå-Ordningar); fornsvenska forklara; av lågtyska vorklaren, urspr. 'göra klar'
2 tillkänna­ge som sin stånd­punkt
någon förklarar något/sats
någon förklarar något
någon förklarar sats
någon förklarar någon/något adj
någon förklarar någon adj
någon förklarar något adj
någon förklarar någon som någon
han förklarade att han var nöjd
ofta äv. i fråga om yttrande som sam­tidigt inne­bär ett slags handling formellt fast­slå att visst till­stånd (för någon eller något) in­träder
förklara krig; här­med förklarar jag ut­ställningen öppnad; doktorn förklarade patienten frisk
belagt sedan slutet av 1400-talet översättning till svenska av öppet brev utfärdat 1343 av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)
förklaraförklarande, förklaring