publicerad: 2021  
förklara bort förklarade förklarat
verb
[bårt´]
äv. fast sammansättn., se bortförklara försöka göra sig fri från an­svar för (någon mot­gång) med hjälp av lång­sökt förklaring
någon förklarar bort något/sats
någon förklarar bort något
någon förklarar bort sats
de upp­repade mot­gångarna kan inte bara förklaras bort
äv. försöka förringa (med­tävlares fram­gång eller dylikt) genom lång­sökt förklaring
vi kan inte förklara bort borta­lagets seger – de var helt enkelt bättre
belagt sedan 1838
förklara bortbortförklarande, bortförklaring