publicerad: 2021  
förmyndarskap förmyndarskapet
eller
förmynderskap förmynderskapet
för·mynd·ar·skap·et, för·mynd·er·skap·et
substantiv
[förmyn`dar-] el. [fö`rmyndar-] el. [förmyn`der-] el. [fö`rmynder-]
upp­drag att vara förmyndare
(under någons) förmyndarskap
förmyndarskap för barn; förmyndarskap för minder­åriga; stå under förmyndarskap
belagt sedan 1465 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska formyndarskap