publicerad: 2021  
förmå sig förmådde förmått, presens förmår
för·mår sig
verb
förmå´ sig
mobilisera till­räcklig inre kraft
någon förmår sig till något någon förmår sig (till) att+verb
han kunde inte förmå sig till att säga nej när hon bad så vackert
belagt sedan 1785