publicerad: 2021  
förmånsrätt förmåns­rätten
för·måns|­rätt·en
substantiv
`rmånsrätt
(viss fordrings) före­trädes­rätt fram­för andra t.ex. vid konkurs
skulderna gås igenom och grupperas enligt lagen om förmåns­rätt
belagt sedan 1734