publicerad: 2021  
förmånsbeskatta förmånsbeskattade förmånsbeskattat
verb
`rmånsbeskatta
ta ut skatt för för­mån som en an­ställd har genom sitt arbete ut­över lön
någon förmånsbeskattar någon/något (för något)
någon förmånsbeskattar någon (för något)
någon förmånsbeskattar något (för något)
förslaget om att förmåns­beskatta trängsel­avgiften; när blir en an­ställd förmåns­beskattad för en gåva från arbets­givaren?
belagt sedan 1980
förmånsbeskattaförmånsbeskattning