publicerad: 2021  
förmånserbjudande förmåns­erbjudandet förmåns­erbjudanden
för·måns|­er·bjud·and·et
substantiv
`rmånserbjudande
erbjudande om köp till ned­satt pris
veckans förmåns­erbjudande
belagt sedan 1959