SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fas`tighetsdomstol substantiv ~en ~ar fast·ig·hets|­dom·stol·enspecial­domstol med upp­gift att pröva mål som rör fastigheter jur.tomttvisten ligger i fastighetsdomstolen för av­görandesedan början av 1970-talet