publicerad: 2021  
gata gatan gator
gat·an
substantiv
ga`ta
trafik­led i tät­ort vanligen försedd med separat gång­bana (trottoar) och belysning
gathörn; gatsten; gatubelysning; affärsgata; bakgata; gågata; huvudgata; parallellgata; tvärgata
() gatan
en livligt trafikerad gata; stadens gator och torg; på andra sidan gatan låg en blomster­handel; banken låg tvärs över gatan; barnet sprang rätt ut i gatan; mord på öppen gata
äv. något ut­vidgat
äv. om liknande (öppet) stråk
brandgata; isgata; solgata; tältgata
de högg upp en gata för att hindra elden från att sprida sig
äv. bildligt med ton­vikt på av­saknad av trygghet, stadgad till­varo, bo­stad, arbete eller dylikt
värden var beredd att kasta ut hyres­gästerna på gatan; flera hundra arbetare ställs på gatan om fabriken läggs ned
gammal som gatan se gammal
gata upp och gata ner längs olika gatorde gick gata upp och gata ner på jakt efter en blomster­affär
gatans parlament se parlament
gå på gatan var­dagligtprostituera sigoch vanligen söka kunder på gatan: många kvinnliga narkomaner gick på gatan för att finansiera sitt drog­missbruk
mannen på gatan se man
på gatan vid informell försäljningenligt polisen är den beslag­tagna narkotikan värd flera miljoner på gatan
på gator och torg offentligtungdoms­förbundet ordnade kampanjer och debatter på gator och torg
på (sin) mammas gata på ett om­råde som man verkligen känner tillnär det gäller ekonomi är han verkligen på mammas gata och han älskar att tala om stats­kassan
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska gata 'väg'; gemensamt germanskt ord, trol. besläktat med gatt