publicerad: 2021  
ge efter gav, gett el. givit, presens ger
giv·it efter
verb
[ef`-] el. [ef´-]
1 upp­höra att (strängt) hävda någon stånd­punkt, något krav eller dylikt
ge efter (för/på något)
ge efter (för något)
ge efter (något)
ge efter för på­tryckningar; hon gav efter på sina krav
belagt sedan 1639
2 släppa efter
ge efter (något)
ge efter på tyglarna
belagt sedan 1697
3 rubbas ur sitt läge och hota att falla eller dylikt
ge efter (för något)
dörren gav efter för trycket
belagt sedan 1700