publicerad: 2021  
ge sig gav, gett el. givit, presens ger
giv·it sig
verb
ge´ sig
1 upp­höra att göra mot­stånd och erkänna sig besegrad
någon ger sig (för någon/något)
någon ger sig (för någon)
någon ger sig (för något)
han gav sig efter tre ned­slagningar
äv. försvagat upp­höra att försöka
hon gav sig inte förr­än hon hade löst problemet
äv. ytterligare försvagat
nej, om vi skulle ge oss nu och gå hem
äv. bildligt i ut­tryck för förtjusning
publiken gav sig på nåd och onåd
skam den som ger sig se skam
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska giva sik
2 ålderdomligt hänge sig spec. sexuellt (om kvinna)
någon ger sig åt någon
hon gav sig åt honom
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
3 (börja) bli instabil
något ger sig
muren har gett sig på flera ställen
äv. av­ta i styrka
vinden har gett sig
belagt sedan början av 1500-talet Ett forn-svenskt legendarium
4 inlåta sig
någon ger sig i något
ge sig i sam­tal med en okänd
det kan du ge dig på det kan du vara helt säker påLängtar du efter semester? – Det kan du ge dig på!
ge sig attan på något se attan
ge sig fan på något se fan
ge sig i kast med något se kast
ge sig i lag med någon/något se lag
ge sig katten på något se katten
ge sig sjutton på något se sjutton
ge sig till tåls se tåls
ge sig tusan på något se tusan
belagt sedan början av 1500-talet Ett forn-svenskt legendarium
5 med partikel, sär­skiltav, in, iväg, ut bege sig åt det håll som fram­går av samman­hanget
ge sig av/in/iväg/ut (någonstans)
ge sig av (någonstans)
ge sig in (någonstans)
ge sig iväg (någonstans)
ge sig ut (någonstans)
ge sig iväg; ge sig av; ge sig ut i skogen
belagt sedan början av 1500-talet Ett forn-svenskt legendarium
6 visa sig
det ger sig
det ger sig nog med tiden vem som har rätt
spec. i ut­tryck för ovisshet
nu ger det sig om vi hinner med båten
ge sig till känna se känna
belagt sedan 1523
7 var­dagligt klaga
ge sig (för något)
hon ger sig för minsta krämpa
belagt sedan ca 1452 Nya eller Karls-Krönikan