publicerad: 2021  
ge sig på gav, gett el. givit, presens ger
giv·it sig på
verb
ge sig på´
angripa fysiskt el. psykiskt
någon ger sig på någon/något
någon ger sig på någon
någon ger sig på något
man ska inte ge sig på en som är så liten
äv. abstraktare
hon längtar efter att ge sig på nya projekt
belagt sedan 1616