publicerad: 2021  
ge sig till gav, gett el. givit, presens ger
giv·it sig till
verb
ge sig till´
ta sig för något (vanligen) olämpligt
någon ger sig till att+verb
de var rädda att han skulle ge sig till att skråla i kyrkan
belagt sedan 1541