publicerad: 2021  
genetisk genetiskt genetiska
gen·et·isk
adjektiv
gene´tisk
som har att göra med genes eller genetik
genetisk förädling; genetisk information; varje människa har sin speciella genetiska kod; genetiskt betingade sjukdomar (adverbial)
belagt sedan 1808; till grek. gen´esis 'ur­sprung'; jfr ur­sprung till genus