publicerad: 2021  
genesis bestämd form genesis, utrum
gen·es·is
substantiv
ge´nesis
det att komma att existera
universums genesis – kan bigbang­teorin tillfreds­ställande förklara den?
äv. om (skapelsen åter­given i) 1:a Mose­bok vanligen med versal
prästen ut­gick från orden i Genesis 12
belagt sedan 1812; se ur­sprung till genes