publicerad: 2021  
genetik genetiken
gen·et·ik·en
substantiv
geneti´k
vetenskapen om hur egenskaper ärvs
medicinsk genetik; klinisk genetik
belagt sedan 1912; till genetisk