publicerad: 2021  
glidljud glid­ljudet, plural glid­ljud, bestämd plural glid­ljuden
glid|­ljud·et
substantiv
gli`dljud
språk­ljud som kan upp­komma i över­gången mellan två (själv­ständiga) språk­ljud vanligen ett mellan­ting mellan konsonant och vokal
belagt sedan 1897