publicerad: 2021  
glidmedel glidmedlet, plural glid­medel, bestämd plural glidmedlen
glid|­medl·et
substantiv
gli`dmedel
en gelé­aktig, klar kräm anv. för att minska friktion
glid­medel till avloppsrör
sär­skilt om kräm som an­vänds vid sam­lag och dylikt
vatten­baserat glid­medel; olje­baserat glid­medel; ett glid­medel speciellt an­passat för torra och sköra slem­hinnor
belagt sedan 1986