publicerad: 2021  
habitat habitaten habitater
hab·it·at·en
substantiv
habita´t
sär­skilt biologi hemvist särsk. om livsmiljön för en art el. en individ
JFR biotop
mikrohabitat
vissa fiskarter har lämpliga habitat i både salt­vatten och söt­vatten; många fjärils­arter trängs undan när deras naturliga habitat försvinner
belagt sedan 1966; till lat. habita´re '(att) bo'