publicerad: 2021  
habitus ingen böjning, utrum
hab·it·us
substantiv
ha´bitus
(yttre) skick eller gestalt
i vetenskapliga samman­hang äv. om (kollektiv) livs­stil
belagt sedan 1861; av lat. hab´itus med samma betydelse; se ur­sprung till habit