publicerad: 2021  
handalfabet hand­alfabetet, plural hand­alfabet, bestämd plural hand­alfabeten
hand|­alfa·bet·et
substantiv
han`dalfabet
alfabet för döva där bok­stäverna åter­ges med olika ställningar av handen och fingrarna
belagt sedan 1846