publicerad: 2021  
handleda handledde handlett, presens handleder
verb
han`dleda
ge hjälp och an­visningar spec. vid studier eller dylikt, var­vid viss själv­ständighet förut­sätts
någon handleder någon (i något/att+verb/sats)
någon handleder någon (i något)
någon handleder någon (i sats)
någon handleder någon (i att+verb)
när lärar­studenterna befinner sig på skolorna hand­leds de av erfarna lärare; den äldre av professorerna hand­leder fyra doktorander och den yngre två
belagt sedan 1744
handledahandledande, handledning