publicerad: 2021  
handledning hand­ledningen hand­ledningar
hand|­led·ning·en
substantiv
han`dledning
hjälp och an­visning vid friare studier el. annat arbete
handledning (av någon) (i något/att+verb/sats)
handledning (av någon) (i något)
handledning (av någon) (i sats)
handledning (av någon) (i att+verb)
individuell hand­ledning; hand­ledning av doktorander
äv. om skrift eller dylikt med råd och an­visningar
i hand­ledningen får man en del nyttiga praktiska tips
belagt sedan 1752