publicerad: 2021  
handledare hand­ledaren, plural hand­ledare, bestämd plural handledarna
hand|­led·ar·en
substantiv
han`dledare
1 person som (yrkes­mässigt) ger hjälp och an­visningar till någon, som dock till stor del arbetar själv­ständigt
någons handledare handledare för någon
under sin forskar­utbildning hade hon en professor i fysik och en i matematik som hand­ledare; alla som vill övnings­köra privat måste ha en god­känd hand­ledare
belagt sedan 1756
2 räcke eller dylikt att hålla sig i som stöd vid trappa m.m.
trähandledare
hand­ledare av tåg­virke; en trappa med hand­ledare i klar­lackad ek
belagt sedan 1938