publicerad: 2021  
hemlån hem­lånet, plural hem­lån, bestämd plural hem­lånen
hem|­lån·et
substantiv
hem`lån
rätt till till­fällig förvaring i hemmet av lånat före­mål särsk. beträffande biblioteks­bok, i mots. till läsesals­lån
hemlån (av något)
ord­böcker är inte till hem­lån
belagt sedan 1872