publicerad: 2021  
hemläxa hemläxan hemläxor
hem|­läx·an
substantiv
hem`läxa
(längre) skol­uppgift som ska ut­föras i hemmet
hemläxa (i/på något)
hemläxa (i något)
hemläxa (något)
som hem­läxa fick eleverna fem ekvationer att lösa; hem­läxan var att ta reda på upp­gifter om ett djur som lever i Australien
belagt sedan 1843