publicerad: 2021  
hemlängtan bestämd form hem­längtan, utrum
hem|­längt·an
substantiv
hem`längtan
längtan till hemmet el. hem­orten, hem­landet eller dylikt
känna hem­längtan; plågas av hem­längtan; hon greps av hem­längtan och tog första plan till Sverige
belagt sedan 1863