publicerad: 2021  
hemmabruk ingen böjning
hemma|­bruk
substantiv
hemm`abruk
för hemma­bruk för an­vändning hemmaallt fler före­tag erbjuder datorer för hemma­bruk åt sina an­ställda
belagt sedan 1891