publicerad: 2021  
hemmafront hemma­fronten
hemma|­front·en
substantiv
hemm`afront
civil del av krigförande land tänkt som in­fogad i total­försvaret
hemma­fronten sviktade i hungers­nödens Tysk­land
belagt sedan 1940