publicerad: 2021  
1homo ingen böjning
substantiv
mest i vetenskapliga samman­hang människa som benämning på det släkte hon till­hör
homo sapiens den veder­tagna beteckningen på människan som nu­mera enda art i sitt släkte(den kloka) människan
belagt sedan 1883; av lat. hom´o 'människa; man'
2homo ingen böjning
adjektiv
var­dagligt endast predikativt homosexuell
homobröllop; homopar
i flera länder kan man gifta sig oberoende av om man är homo eller hetero
belagt sedan 1980; se ur­sprung till homo-