publicerad: 2021  
homoadoption homo­adoptionen homo­adoptioner
homo|­ad·opt·ion·en
substantiv
hom`oadoption
var­dagligt adoption där adoptiv­föräldrarna lever i registrerat partnerskap eller sam­könat äktenskap
den intensiva debatten i riks­dagen om homo­adoption
belagt sedan 1999