publicerad: 2021  
1hot hotet, plural hot, bestämd plural hoten
hot·et
substantiv
varning om möjlig obehaglig följd som talaren eller dylikt kan ut­sätta den till­talade för, om han/hon inte handlar på önskat sätt
krigshot; mordhot; pistolhot; vapenhot
ett hot (mot någon/något)
ett hot (mot någon)
ett hot (mot något)
ett hot (om något/att+verb/sats)
ett hot (om något)
ett hot (om sats)
ett hot (om att+verb)
ett hot (att+verb/sats)
ett hot (sats)
ett hot (att+verb)
ett allvarligt hot; ett förtäckt hot; ett tomt hot; hot mot tjänste­man; före­bygga och undan­röja hot mot freden; hans hot om repressalier; landets hot att bomba grann­landets huvud­stad; han tvingade henne att följa med under hot om våld; hon gjorde aldrig allvar av sitt hot; mannen miss­tänktes för miss­handel och olaga hot
spec. i vissa spel, sär­skilt schack
matthot
ett starkt hot mot den svarta kungen
äv. i fråga om naturföreteelse som kan med­föra negativ ut­veckling
ett akut hot om stora klimat­förändringar
belagt sedan 1430–50 (Hertig Fredrik av Normandie); fornsvenska hot; nord. och gotiskt ord, besläktat med 1vass!!; jfr även hötta
3hot neutrum hot, plural hotta
adjektiv
[håt´]
var­dagligt som är i linje med senaste trender in­om t.ex. mode el. samhällsdebatt
den just nu hottaste prat­showen; de hottaste dator­spelen
belagt sedan 1993; av engelska hot med samma betydelse; eg. 'het'; nära besläktat med het