publicerad: 2021  
hybridgräs hybrid­gräset hybrid­gräsen
hybr·id|­gräs·et
substantiv
hybri`dgräs
natur­gräs som har förstärkts med fibrer av konst­gräs
belagt sedan 2006