publicerad: 2021  
hypotax hypotaxen
hypo·tax·en
substantiv
hypotax´
(komplicerad) sats­fogning med en stor an­del under­ordnade satser före­kommande t.ex. i äldre lag­språk
belagt sedan 1883; till grek. hypo´ 'under' och tax´is 'ordning'; jfr ur­sprung till paratax, syntax