publicerad: 2021  
händelseförlopp händelse­förloppet, plural händelse­förlopp, bestämd plural händelse­förloppen
händ·else|­för·lopp·et
substantiv
hän`delseförlopp
kedja av händelser som följer naturligt på var­andra
händelse­förloppet som ledde till krigs­utbrottet
belagt sedan 1834