publicerad: 2021  
högaktning hög­aktningen
hög|­akt·ning·en
substantiv
`gaktning
hög upp­skattning av någons inre egenskaper eller dylikt; ibland en­bart betingad av veder­börandes höga ställning
högaktning (för någon/något)
högaktning (för någon)
högaktning (för något)
visa hög­aktning för ärke­biskopen
belagt sedan 1723