publicerad: 2021  
högaktningsfull högaktnings­fullt högaktnings­fulla
hög·akt·nings|­full
adjektiv
`gaktningsfull
som visar hög­aktning för någon
högaktningsfull (mot någon)
man blir lätt högaktnings­full när man talar med ett justitie­råd
sär­skilt som artig avslutnings­fras i brev till någon man inte känner i adverbiell an­vändning
Högaktnings­fullt – NN
belagt sedan 1814