publicerad: 2021  
högaltare högaltaret, plural högaltaren el. hög­altare, bestämd plural högaltarna
hög|­altar·et
substantiv
`galtare
förnämsta altare i en kyrka vanligen beläget i koret
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska höghaltare