publicerad: 2021  
höghus hög­huset, plural hög­hus, bestämd plural hög­husen
hög|­hus·et
substantiv
`ghus
(hyres)hus med många våningar vanligen minst fem
höghusområde
de väldiga hög­husen i för­orterna
belagt sedan 1933