publicerad: 2021  
höginkomstland höginkomst­landet höginkomstländer
substantiv
`ginkomstland
land som har en hög brutto­nationalinkomst per in­vånare enligt Världs­bankens beräkningar
belagt sedan 1982