publicerad: 2021  
högläsning hög­läsningen hög­läsningar
hög|­läs·ning·en
substantiv
`gläsning
det att läsa en text så att det hörs för åhörare
högläsning (av något)
det var hög­läsning på schemat den lektionen
belagt sedan 1888