publicerad: 2021  
högskolelektor högskole­lektorn högskole­lektorer
hög·skole|­lekt·or·er
substantiv
`gskolelektor
(titel för) person som är an­ställd för att under­visa och forska vid hög­skola vanligen med doktors­examen
belagt sedan 1975