publicerad: 2021  
högskoleförberedande ingen böjning
hög·skole|­för·be·red·ande
adjektiv
`gskoleförberedande
som för­bereder för universitets- och högskole­studier särsk. om program i gymnasie­skolan
högskole­förberedande program så­som ekonomi­programmet och teknik­programmet
belagt sedan 1970