publicerad: 2021  
hörsam hörsamt hörsamma
hör·samm·are
adjektiv
`rsam
något hög­tidligt som villigt ut­för befallning eller begäran
hörsam (mot någon)
han var all­tid hörsam mot sina föräldrar
belagt sedan 1377 (öppet brev om ägobyte utfärdat i Nyköping av riddaren Sten Stensson (Rääf)); fornsvenska hörsamber; till höra