publicerad: 2021  
hörsamma hörsammade hörsammat
verb
`rsamma
formellt ut­föra vad som begärs eller före­slås i viss upp­maning eller dylikt
någon hörsammar något
hörsamma en befallning; de hörsammade kallelsen
belagt sedan 1430–40 (Ett Forn-Svenskt Legendarium); fornsvenska hörsämia
hörsammahörsammande