publicerad: 2021  
hötta hötte hött, presens hötter
eller
2hytta hytte hytt, presens hytter
verb
hött`a el. hytt`a
vanligen pret. ut­trycka miss­nöje eller hot genom att höja och skaka näven el. något av­långt redskap
någon hötter (åt någon/något) (med något)
någon hötter (åt någon) (med något)
någon hötter (åt något) (med något)
den gamle herrn hötte med käppen efter lymlarna
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska höta 'hota'; bildn. till 1hot!!
höttahöttande
hyttahyttande