publicerad: 2021  
idealist idealisten idealister
ide·al·ist·en
substantiv
idealis´t
1 osjälvisk person som t.ex. arbetar oavlönat för ett gott syfte
vad vore idrotts­rörelsen utan alla idealister?
ibland äv. med ton­vikt på oskuld, naivitet eller dylikt
det är bara blå­ögda idealister som tror på ett helt jäm­likt sam­hälle
belagt sedan 1872
2 an­hängare av filosofisk idealism
belagt sedan 1722