publicerad: 2021  
idealistisk idealistiskt idealistiska
ide·al·ist·isk
adjektiv
idealis´tisk
1 som sätter förverkligandet av ideal före egen vinning
idealistisk verksamhet
belagt sedan 1804
2 som grundar sig på filosofisk idealism särsk. i fråga om före­ställningar om (ut­vecklingens) driv­krafter
den idealistiska historieskrivningen betonar kungamaktens betydelse
belagt sedan 1799